اگر یکی از کاربرانی هستید که وفادارانه از برنامه teamcrm استفاده می‌کنید، پس ارزشش را دارد که قابلیت های جدیدteamcrm  را هم شناخته و از آخرین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات ایجاد شده در برنامه و همچنین قابلیت‌های جدید و تغییرات احتمالی آن آگاه شوید. ما هم در ادامه همین هدف را دنبال کرده و همه تغییراتی که متوجه این برنامه شده است را دنبال خواهیم کرد.